Trademark.boutique by SKYLEX Attorneys

Žijeme v dobe 4.0, ktorej vládnu nové myšlienkytechnológieinovácie a rozsiahla konkurencia. V dobe, kedy spoločnosti v snahe zvýrazniť svoje podnikanie a odlíšiť sa od ostatných, investujú vysoké sumy do marketingových stratégiíkampaní a vytvoreniu toho správneho loga, a to s jediným cieľom: vybudovať silnú a rozpoznateľnú ZNAČKU. Ale pozor – to, čo dnes vymyslí jeden, zajtra skopíruje druhý. Tak si chráňte, čo je Vaše!

My v SKYLEX Attorneys veríme, že registrácia ochrannej známky je v dnešnom svete viac ako nutná. Ako podnikatelia by ste mali mať prirodzene na zreteli právne aspekty svojho biznisu, chrániť, čo je Vaše a konkurencii nič len tak neprenecháť. Preto ochrana Vášho brandu pomocou ochrannej známky by mala byť jednou z prvých investícií do vlastného podnikania.

V súčasnosti sú obozretní tí podnikatelia, ktorí nie sú naivní riskovať užívanie svojho označenia, na ktorom pracujú a ktorého reputáciu neustále bududujú, niekým iným. Vedia, že investovať finančné prostriedky do budovania značky bez adekvátnej právnej ochrany môže byť z dlhodobého hľadiska riskantným vyhodením peňazí do vzduchu. A preto si plnia svoje podnikateľské sny na pevných právnych základoch.

SKYLEX Attorneys aj z tohto dôvodu vytvoril osobitné oddelenie s názvom trademark.boutique, v ktorom sa špecializujeme na právne služby spojené s ochrannými známkami.

Aké ochranné známky máme na mysli?

Ochranné známky delíme spravidla podľa ich územnej pôsobnosti:

  1. národná ochranná známka – registrovaná Úradom priemysleného vlastníctva SR
  2. ochranná známka EÚ – registrovaná EUIPO
  3. medzinárodná ochranná známka.

Máte záujem o konzultáciu? prosím napíšte na trademark@skylex.sk alebo skypalova@skylex.sk

Máte záujem o alebo bližšie informácie? prosím navštívte: trademark.boutique

ochranna znamka skypalova pravik trademark

„INTELEKTUÁLI RIEŠIA PROBLÉMY, GÉNIOVIA SA PRED NIMI CHRÁNIA.“ Albert EINSTEIN