Právo duševného vlastníctva (IP, IT, TMT, Ochrana osobných údajov)

V súčasnosti najviac vyhľadávaná oblasť práva, inovatívna a dynamicky napredujúca. Každý kto v súčasnosti rozvíja akúkoľvek podnikateľskú činnosť, cíti dosah vplyvu tohto segmentu práva na sebe – či už je to v rámci nutnosti registrovať svoju ochrannú známku, vytvoriť web a zakúpiť doménu, vyvíjať applikáciu, licencovať softvér, chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďuje o klientoch, chrániť svoje jedinečné vynálezy, vytvárať vizuálne a audiovizuálne diela, a mnohé iné.

S tým všetkým, a nielen tým, vieme klientovi odborne pomôcť.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

Autorské práva a práva súvisiace s autorským právom (databázy a i)

Tvorba návrhov zmlúv (web, softvér, app-ka a i.), licenčné zmluvy a i.

Právo v oblasti ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a i.

Reklamné právo, ochrana obchodného tajomstva, ochrana obchodného mena

Ochrana osobných údajov – najmä tvorba dokumentov v oblasti spracovania osobných údajov, informácie o cookies

Právne poradenstvo pre fotografov, mediálne agentúry, periodiká a i. z pohľadu regulatoriky a zmluvného práva