O firme Skylex

Naša história

SKYLEX je kancelária, založená JUDr. Zuzanou Skýpalovou, advokátkou, s cieľom poskytovať kvalitné právne služby, profesionálne, vecne a diskrétne.

V SKYLEX veríme, že dlhoročné skúsenosti, jazyková vybavenosť, reprezentatívne zastupovanie klienta a odborné právne poradenstvo sú tým, čím podávame pomocnú ruku našim klientom a uľahčujeme im ich život.
Prinášame na mieru šité, strategické právne riešenia. Odľahčujeme zaťaženie klientov od právnych otázok, aby sa tí mohli sústrediť na vedenie svojho businessu a prirodzene – na osobný život. Náš vzťah s klientom je založený na dlhodobej spolupráci a najmä dôvere.

Právne poradenstvo poskytujeme vo všetkých sférach práva. Sme pro-klientskí, lojálni, strategickí, empatickí a identickí.

Sme S K Y L E X.