Bankovníctvo, financovanie, kapitálové trhy

V oblasti B&F sa primárne venujeme právnemu poradenstvo pre projektové financovanie a financovanie v rámci spoločností (interné alebo externé korporátne financovanie). Naši právnici majú skúsenosti s financovaním, refinancovaním úverov pre projektové financovanie, vrátane zabezpečenia, negociáciu a prípravu právnych dokumentov, a taktiež s prípravou interných dokumentov pre finančné a bankové ústavy ako aj s prípravou dokumentácie a právnym poradenstvom pre udelenie licencií vydávaných NBS. V praxi sa zameriavame aj na právne poradenstvo fyzickým osobám najmä pri úverovom financovaní kúpy nehnuteľností.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

právne poradenstvo v súvislosti s interným korporátnym financovaním – úvery, pôžičky, zabezpečenie

právne poradenstvo v súvislosti s externým korporátnym financovaním – bankové úvery určené pre spoločnosti, vrátane zabezpečenia

financovanie projektov (developerské projekty, spoločnosti, a i.)

úvery a pôžičky, vrátane zabezpečenia medzi fyzickými osobami ako aj právnickými osobami

refinancovanie projektového financovania a korporátneho financovania

právna pomoc pri získavaní externého financovania peňažnými ústavmi

právna pomoc fyzickým osobám pri hypotekárnom financovaní kúpy nehnuteľnosti, úvery a pôžičky, iné bankové produkty