stavebny zakon

Nehnuteľnosti

Poskytovanie právnych služieb v sektore „Nehnuteľnosti“ (real estate, development a construction, sale and lease), predstavuje majoritnú oblasť pôsobenia SKYLEX.  Nehnuteľnosti vnímame ako živý organizmus, kde výsledok práce je hmatateľný a pretrvá po generácie. Pri poskytovaní právnych služieb sme nadobudli významné skúsenosti najmä v práci pre developerské a stavebné firmy, ako aj pre súkromných investorov a investičné skupiny. 

Rozsiahle skúsenosti s poradenstvom pre developerské spoločnosti nám umožnili nielen poznať reálie trhu, ale aj systematicky a flexibilne poskytovať naše služby v čase a kvalite, ktorú klienti očakávajú. V praxi sme sa zameriavali vo veľkom rozsahu na právne poradenstvo pri prenájme komerčných priestorov, a to na strane prenajímateľa ako aj nájomcu, naše rozsiahle skúsenosti preto sú pre klienta hodnotnou devízou.

SKYLEX sa zameriava najmä na právne poradenstvo a pomoc pri:

predaj bytov a nebytových priestorov

prenájom komerčných priestorov – na strane prenajímateľa (developera)

prenájom komerčných priestorov – na strane nájomcu

prevody pozemkov a vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nim

developerské projekty – SKYLEX poskytuje právne poradenstvo počas celého života projektu od samotného začiatku až po želaný exit (prípadne pre ďalšie fungovanie projektu), a to bytových komplexov, polyfunkčných komplexov, retailovo zameraných komplexov a nákupných centier:

vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod plánovanou stavbou, poradenstvo pri príprave dokumentácie k jednotlivým konaniam, poradenstvo pri výstavbe a development-e projektu (ZOD, autorské práva, vzťahy investor – zhotoviteľ – (sub)dodávatelia ) až po exit developera a predaj projektu tretej strane

právna pomoc pri príprave dokumentov k DUR, právne služby v rámci konaní: územné, stavebné, kolaudačné konanie, a zastupovanie pred správnymi organmi, vo vzťahu k pamiatkovému úradu, mestu a i.

poradenstvo pri štruktúrovaní projektu – založenie SPV a právna pomoc pri zabezpečovaní povolení a oprávnení, exit – poradenstvo pri prevode projektu alebo jeho častí na tretiu osobu, do investičných fondov a i.,

právna previerka pri transakciách spojených s predajom portfólia developerskej spoločnosti, resp. samotnej SPV, ktorá projekt predáva, resp. z dôvodu plánovaného nadobudnutia projektu / portfólia

právne poradenstvo pri financovaní projektov a zabezpečení financovania

zastupovanie pred správnymi organmi, vo vzťahu k pamiatkovému úradu, mestu a i.s