Ochrana spotrebiteľa / FMCG – Fast moving consumer goods

Sféra maloobchodného podnikania, predaja tovaru a poskytovania služieb na diaľku, je neustále pod drobnohľadom dohľadových orgánov a nútená promptne reagovať na meniace sa legislatívne požiadavky. S narastajúcou konkurenciou prichádza aj zvýšený tlak na podnikateľov zvyšovať kvalitu ochrany spotrebiteľa pri svojej podnikateľskej činnosti. Podnikatelia tak musia promptne reagovať na nové požiadavky regulátorov, s čím im v SKYLEX radi pomôžeme.

Právne poradenstvo poskytujeme tak podnikateľom, ako aj spotrebiteľom pri riešení reklamácií a spotrebiteľských nárokov.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

príprava komplexnej právnej dokumentácie pre podnikateľov, kamenné obchody, ako aj e-shopy (VOP-všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, formulár pre reklamáciu, GDPR dokumentácia, a i.)

reklamačné konanie a poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov (aj alternatívne riešenie sporov)

komplexné právne poradenstvo pri činnosti podnikateľa, ako aj tvorba potrebných dokumentov v rámci poskytovania služieb na diaľku a predaja tovaru na diaľku

reklamné právoň

spotrebiteľské úvery

nekalá obchodná súťaž

právne poradenstvo pri zmluvnej agende v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov (B2B, B2C)

spotrebiteľom poskytujeme poradenstvo, pri riešení reklamácií a spotrebiteľských nárokov.