Možnosť získania grantu prostredníctvom SME Fund pre registráciu ochrannej známky opäť spustená

Vážení klienti a priatelia,

 
ako som uz koncom januára avizovala aj na sociálnych sieťach, možnosť získať grant vo výške 75% z hodnoty poplatku do maximálnej výšky 1 000,- EUR z prostriedkov SME Fund (na podporu podnikania malým a stredným podnikom) na refundáciu poplatku za prihlášku ochranných známok je opäť spustený
 
Ako každý rok aj tento platí, “kto skôr príde, ten skôr berie”, a preto odporúčam túto možnosť využiť čím skôr. 
 
Proces získania grantu sa výrazne nezmenil, kroky sú nasledovné:
 
– je potrebné spracovanie žiadosti o udelenie grantu
– po udelení je nutné grant využiť do 4 mesiacov (s možnosťou predĺženia v individuálnych prípadoch až na 6 mesiacov)
– poplatok uhradíte z účtu, ktorý sme uviedli v žiadosti o udelenie grantu
– následne Vám bude Vami zaplatený poplatok v zmysle rozhodnutia o udelení grantu refundovaný v príslušnej výške.
 
Môžem získať grant aj opakovane?
 
Samozrejme. Osoby, ktoré už v minulosti o grant požiadali, môžu opäť požiadať o grant inej ochrannej známky. Stačí, ak opäť splnia podmienky pre jeho získanie stanovené pravidlami SME Fund-u.
 
V praxi sa najviac využíva na získanie grantu za správny poplatok pri registrácii ochranných známok – tejto téme sa venujeme v rámci trademark.boutique (kliknite).
 
Nezabúdajte: To, čo dnes vymyslí jeden, zajtra skopíruje druhý. Tak si chráňte čo je Vaše.
 
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na skypalova@skylex.sk alebo trademark@skylex.sk
TRADEMARK OCHRANNA ZNAMKA SKYLEX