FÚZIE – zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti(-í)

FÚZIE alebo tiež zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti(-í)

 

Už ste niekedy počuli o tom, že spoločnosti sa môžu zlučovať, splynúť prípadne sa dokonca rozdeliť? Ide o transformáciu spoločností(-i), ktorá sa uskutočňuje bez potreby spoločnosť(-ti) zlikvidovať.

 

ZLÚČENIE, t.j. A + B = A 

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. 

 

SPLYNUTIE, t.j. A + B = C

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

 

ROZDELENIE, t.j. A = B + C + D

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozdelenie spoločnosti zlúčením“), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností. 

POTREBUJETE PORADIŤ? Napíšte nám: skypalova@skylex.sk