PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU – menšinový obchodný podiel

Prevod MENŠINOVÉHO obchodného podielu.

Predstavte si: 
Máte 100% v spoločnosti a dlhoročného zamestnanca, s ktorým sa Vám spolupráca tak osvedčila, že ste sa rozhodli mu previesť 49% obchodný podiel.

Ide o menšinový podiel, pretože nespĺňa podmienky § 115 ods. 8 Obchodného zákonníka na to, aby bol väčšinovým.

AKÉ SÚ KROKY?

▪️skontrolujete, či zakladateľská listina pripúšťa rozdelenie obchodného podielu a jeho prevod na tretiu osobu
▪️prijmete rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (JS): (i) udelíte súhlas na rozdelenie obchodného podielu a s podmienkou následného prevodu na tretiu osobu (Vášho zamestnanca), (ii) prevod schválite
▪️ideálne, ak v rozhodnutí JS vyriešite aj všetky potrebné úpravy zakladateľskej listiny, ktoré budú účinné odo dňa účinnosti prevodu obchodného podielu
▪️spíšete zmluvu o prevode obchodného podielu – pozor účinnosť prevodu voči spoločnosti nastáva doručením zmluvy spoločnosti
▪️spíšete plnú moc pre advokáta na podanie a podá sa návrh na zápis zmien do ORSR

💡Na čo nezabudnúť?
Na vyhlásenia – o tom, že (i) nadobúdateľ nie je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona, (ii) spoločnosť nemá povinnosť doložiť návrh na zápis v osobe spoločníka Spoločnosti súhlasom správcu dane (tak v osobe nadobúdateľa ako aj prevodcu), (iii) neexistujú prekážky prevodu podľa § 115 ods. 3 OBZ. 

💡Rovnako nezabudnite, že je potrebné spísať vyhlásenia k zmene konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis zmeny aj v tejto časti, keďže 100% vlastník už bude 51%tným a spoločnosť bude mať aj ďalšieho.

🖋️Ak budete zamestnanca menovať aj konateľom, skontrolujte si spôsob konania v mene Vašej spoločnosti a zvážte, od ktorého momentu bude zamestnanec aj konateľom.

😉Tip:
Ste ženatý alebo vydatá a máte BSM? 
Na všetky kroky, úkony a opatrenia, ktoré máte v pláne vykonať v súvislosti s rozdelením a prevodom obchodného podielu si vyžiadajte súhlas Vašej drahej polovičky.

Potrebujete previesť obchodné podiely? Napíšte nám: skypalova@skylex.sk