Právna previerka vlastnej spoločnosti (majiteľmi spoločnosti)

Výkon právnej previerky vlastnej spoločnosti (majiteľmi spoločnosti).

Známe tiež ako Vendor’s due diligence. 

Už aj v podmienkach slovenského podnikateľského prostredia si majitelia spoločností začali uvedomovať, že príprava vlastnej spoločnosti na ponuku (na predaj) je dôležitým faktorom úspešného predaja ich firmy.

Právna previerka cieľovej spoločnosti (cieľového aktíva) majiteľmi je práve voľný preklad spojenia Vendor’s due diligence.

 

Vašich 6 dôvodov prečo:

 

Takáto právna previerka dáva vám, ako majiteľom, do rúk silné karty:

▪️spoznáte celkový obraz o spoločnosti určenej na predaj (resp. aktíve, kt. majú záujem predať)

▪️identifikujú sa riziká, kt. by mohol budúci kupujúci použiť ako argument na zníženie kúpnej ceny

▪️identifikujú sa nepopierateľné plusy spoločnosti (napr. kľúčoví zamestnanci, strategické obchodné partnerstvá, duševné vlastníctvo, a i)

▪️čas (áno presne tá veličina, ktorá umožní majiteľom napraviť riziká v dostatočnom čase pred pristúpením k ponuke na predaj)

▪️identifikovanie rozsahu možnosti negociácie výšky kúpnej ceny (inými slovami : pod koľko € majiteľ spoločnosť proste nepredá)

▪️pripravenosť (spoločnosti ale aj samotných majiteľov na to, čo bude pri transakcii nasledovať)

 

Týmito 6 dôvodmi, prečo zabezpečiť vykonanie právnej previerky vo Vašej spoločnosti, Vám dávame odpoveď na otázku či by ste právnu previerku vykonať mali. 

Strategické, odborné právne poradenstvo, podávané zrozumiteľne, je v tomto procese kľúčové. 

Napíšte nám: skypalova@skylex.sk